Ruanganmu sepi tak bertuan
Bangku-bangkumu penuh tuntutan
Tak ada orang yang didakwakan
Hanya penuh orang yang mengajukan tuntutan

Posita-posita berbicara
Menjelaskan dalil yang kosong semata
Petitum mu hanya penuh tuntutan
Dendam apakah yang disembunyikan

Ketika pengadilan sebuah kesemuan

Advertisements